Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn. „Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez utworzenie punktu sprawowania opieki nad dziećmi przy Podgórnej 31 w Niemodlinie z doposażeniem placu zabaw wraz z usługą dowozu dzieci oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej o zajęcia proekologiczne dla dzieci” mająca na celu rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez utworzenie punktu sprawowania opieki nad dziećmi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83 zł, w tym ze środków EFRROW 229 432,00 zł
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Mapa strony - Tatusiowy Żłobek

×

Wyszukaj w serwisie