Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn. „Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez utworzenie punktu sprawowania opieki nad dziećmi przy Podgórnej 31 w Niemodlinie z doposażeniem placu zabaw wraz z usługą dowozu dzieci oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej o zajęcia proekologiczne dla dzieci” mająca na celu rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez utworzenie punktu sprawowania opieki nad dziećmi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 327 761,83 zł, w tym ze środków EFRROW 229 432,00 zł
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Plan dnia w Tatusiowym Żłobku

dzieci.png

6.30-7.30 - Przyjmowanie dzieci. Indywidualne kontakty personelu z Rodzicami.

7.30-8.00 - Przygotowanie do  śniadania 

8.00-8.30 - I Śniadanie

8.30-9.00 - Toaleta (mycie ząbków,  zabiegi  higieniczne)

9.00-9.30 - Edukacyjne zabawy zorganizowane, zabawy w kącikach zainteresowań.

9.30-10.00 - II Śniadanie

10.00-10.45 - Zabawy i zajęcia tematyczne w grupach. Zabawy na placu zabaw / spacer. Zajęcia rytmiczne.

10.45–11.00 - Przygotowanie do  obiadu

11.00-11.30 - Obiad - II danie

11.30-13.30 - Leżakowanie

13.30-14.00 - Obiad - zupa

15.00-15.30 - Podwieczorek

15.30-16.00 - Zabawy (śpiewanie ,czytanie książeczek ,dowolne zabawy dzieci) wyjście na podwórko w zależności od pogody i pory roku, do chwili odebrania dzieci przez rodziców

×

Wyszukaj w serwisie